anbi

Sinds 11 september 2014 is het Video journaal Schoorl officieel als een stichting opgericht.
en voldoet zij aan de eisen die de belastingdienst heeft opgesteld. Wij zijn door de ANBI erkent en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

1 Naam organisatie: Video Journaal Schoorl (VJS)
2 RSIN/KVK nummers 854346776/61450162
3 internet adres: http:/www.videojournaalschoorl.nl
4 contactadres:info@videojournaalschoorl.nl tel. 0655942688
5 Doelstelling van de stichting: Het verzorgen van videojournalen voor de lokale bevolking
6 Beleidsplan: zie Beleidsplan
7 Bestuurders:
Voorzitter: Anjo Smit
Vice voorzitter/Rien van Regteren
Secretaris: Klaas Tillema
penningmeester: Rien van Regteren
8 Activiteiten: Periodiek verzorgen van Video journalen met gebeurtenissen uit de omgeving.
9 financiën: Kassboek VJS 2013  Kasboek vjs 2014 kasboek VJS 2015  kasboek vjs 2016
10 akte notaris blad 1 akte notaris blad 2 akte notaris blad 3 akte notaris blad 4 akte notaris blad 5 akte notaris blad 6