home

Het Video Journaal Schoorl (VJS) is ontstaan vanuit de Stichting Sociaal Cutureel Centrum “De oorsprong” en opgericht in december 1993.

Het Video Journaal dankt haar voortbestaan aan een enthousiaste groep van vrijwillige medewerkers die zorgdragen voor  drie vertoningen per jaar van samengestelde videobeelden uit de direkte leefomgeving van de inwoners van de gemeente Bergen.

De financiële middelen worden verkregen door een vrijwillige bijdrage van de bezoekers van het Video Journaal en sponsoring van de lokale bevolking.